Обавештење        Обавештење        Обавештење        Обавештење       
21.05.2020

Обавештење

Обавештење да ће се 21.05. до 27.05.2020. год. обавити I третман дезинсекције пословних просторија града Ниша

Више информација
14.05.2020

Обавештење

Обавештење да ће се од 20.05. до 21.05.2020. гoд. обавити II третман сузбијање одраслих форми комараца на територији града Ниша

Више информација
14.05.2020

Обавештење

Обавештење да ће се 22.05.2020. год. обавити II третман дезинсекције централне кухиње Младост

Више информација
14.05.2020

Обавештење

Обавештење да ће се од 18.05. до 21.05.2020. год. обавити I третман дезинсекције објеката школа и I третман дезинсекције крпеља у двориштима школа Ниша

Више информација
14.05.2020

Обавештење да ће се од 18.05. до 19.05.2020. гoд. обавити II третман крпеља на територији града Ниша

Обавештење да ће се од 18.05. до 19.05.2020. гoд. обавити II третман крпеља на територији града Ниша

Више информација
13.05.2020

Реализација Програма контролног мониторинга нивоа нејонизујућих зрачења на на територији Града Ниша током 2019. године и план за 2020.годину

Реализација Програма контролног мониторинга нивоа нејонизујућих зрачења на на територији Града Ниша током 2019. године и план за 2020.годину

Више информација
13.05.2020

Реализација Програма праћења нивоа комуналне буке на територији града Ниша за 2019/2020. годину,и план за 2020/21.годину

Реализација Програма праћења нивоа комуналне буке на територији града Ниша за 2019/2020. годину,и план за 2020/21.годину

Више информација
13.05.2020

Реализација Програма испитивања загађености земљишта на територији Града Ниша током 2019/20 године и план за 2020/21.годину

Реализација Програма испитивања загађености земљишта на територији Града Ниша током 2019/20 године и план за 2020/21.годину

Више информација
13.05.2020

Реализација Програма чишћења и уређења дивљих депонија на територији Града Ниша током 2019.године и план за 2020.годину

Реализација Програма чишћења и уређења дивљих депонија на територији Града Ниша током 2019.године и план за 2020.годину

Више информација
11.05.2020

Обавештење

Обавештење да ће се од 11.05. до 15.05.2020. год. обавити I третман дезинсекције објеката школа и I третман дезинсекције крпеља у двориштима школа

Више информација
item

din.