Обавештење        Обавештење        Обавештење        Обавештење       

 

 

Годишњи извештај праћења стања и прогнозе полена на територији општине Ниш за 2019.-2020. годину

Аеропалинолошки извештај за Ниш и околину, 2019-2020. год.

Концетрације аерополена регистрованих у Нишу током 2019.-2020. године

Резултати мерења у 2020години

Месечни извештај за Ниш и околину 2020 Фебруар

Месечни извештај за Ниш и околину 2020 март

Месечни извештај за Ниш и околину 2020 април

Месечни извештај за Ниш и околину 2020 мaj

 

Праћење стања и прогноза аерополена 06. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 07. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 08. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 09. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 10. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 11. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 12 недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 13 недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 14 недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 15 недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 16 недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 17 недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 18 недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 19 недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 20 недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 21 недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 22 недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 23 недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 24 недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 25 недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 26 недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 27 недеља

 

Број поленових зрна у m3 ваздуха -06. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -07. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -08. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -09. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -10. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -11. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -12. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -13. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -14. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -15. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -16. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха 17. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -18. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха 19. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха 20. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха 21. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха 22. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха 23. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха 24. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха 25. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха 26. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха 27. недеља

 

item

din.