Обавештење о обавези годишњег извештавања за Локални регистар извора загађивања        ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ АЕРОЗАГАЂЕЊА У ГРАДУ НИШУ        Извештај о реализацији Програма чишћења и уређења дивљих депонија на територији града Ниша у 2019.години        Обавештење       

Резултати мерења у 2020години

Месечни извештај за Ниш и околину 2019 Фебруар

 

Праћење стања и прогноза аерополена 06. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 07. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 08. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 09. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 10. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 11. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 12 недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 13 недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 14 недеља

 

Број поленових зрна у m3 ваздуха -06. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -07. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -08. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -09. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -10. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -11. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -12. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -13. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -14. недеља

 

item

din.