Обавештење        Обавештење        Обавештење        Обавештење       

Резултати мерења у 2019. години

Месечни извештај за Ниш и околину 2019 Јануар

Месечни извештај за Ниш и околину 2019 Фебруар

Месечни извештај за Ниш и околину 2019 Март

Месечни  извештај за Ниш и околину 2019 Април

Месечни извештај за Ниш и околину 2019 Јун

Месечни извештај за Ниш и околину 2019 Јул

Месечни извештај за Ниш и околину 2019 септембар

Месечни извештај за Ниш и околину 2019 октобар

Месечни извештај за Ниш и околину 2019 новембар


Праћење стања и прогноза аерополена 01. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 02. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 03. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 04. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 05. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 06. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 07. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 08. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 09. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 10. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 11. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 12. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 13. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 14. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 15. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 16. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 23. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 24. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 25. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 26. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 27. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 28. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 29. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 30. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 31. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 32. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 33. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 36. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 37. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 38. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 39. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 40. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 41. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 42. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 43. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 44. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 45. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 46. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 47. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 48. недеља


Број поленових зрна у m3 ваздуха -01. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -02. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -07. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -08. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -09. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -10. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -11. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -12. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -13. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -14. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -15. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -16. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -23. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -24. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -25. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -26. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -27. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -28. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -29. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -30. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -31. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -32. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -33. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -36. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -37. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -38. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -39. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха 40. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха 41. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха 42. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха 43. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха 44. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха 45. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха 46. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха 47. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха 48. недеља

 

Резултати мерења у 2018. години

Месечни извештај за Ниш и околину 2018 ОКТОБАР

 

Праћење стања и прогноза аерополена 17. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 18. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 19. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 20. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 21. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 22. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 23. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 24. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 25. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 26. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 27. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 28. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 29. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 30. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 31. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 32. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 33. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 34. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 35. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 36. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 37. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 38. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 39. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 40. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 41. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 42. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 43. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 44. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 45. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 46. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 47. Недеља


Број поленових зрна у m3 ваздуха -23. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -24. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -25. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -26. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -27. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -28. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -29. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -30. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -31. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -32. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -33. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -34. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -35. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -36. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -37. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -38. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -39. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -40. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -42. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -43. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -44. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -45. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -46. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -47. недељаГодишњи извештај


Резултати мерења у 2017. години

Број поленових зрна у m3 ваздуха -17. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -18. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -19. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -20. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -21. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -22. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -23. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -24. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -25. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -26. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -27. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -28. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -29. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -30. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -31. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -32. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -33. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -34. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -35. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -36. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -37. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -38. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -39. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -40. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -41. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -42. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -43. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -44. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -45. Недељ?

item

din.