Обавештење        Обавештење        Обавештење        Обавештење       

Годишњи извештај

Godisnji izvestaj aero jun 2019 maj 2020.doc

Grafikoni.doc

GRAD NIS-GODISNJI-2019-20.xls

AERO-GRAD 2020.pdf

2019. година

Извештај о квалитету амбијеталног ваздуха на територији града

Извештај о квалитету амбијенталног ваздуха на територији града Ниша – 2019- 07

Извештај о квалитету амбијенталног ваздуха на територији града Ниша – 2019- 08

Извештај о квалитету амбијенталног ваздуха на територији града Ниша – 2019- 09

Извештај о квалитету амбијенталног ваздуха на територији града Ниша – 2019- 10

Извештај о квалитету амбијенталног ваздуха на територији града Ниша – 2019- 11

Извештај о квалитету амбијенталног ваздуха на територији града Ниша – 2019- 12

 

Ниш 2019 06

Ниш 2019 07

Ниш 2019 08

Ниш 2019 09

Ниш 2019 10

Ниш 2019 11

Ниш 2019 12


2018. година

Амбијетални ваздух 2018. година.xls

Просечне месечне концетрације чађи у 2018. години.doc

Просечне концетрације PM10 честица у 2018. години.docx

Извештај о квалитету амбијенталног ваздуха на територији града Ниша – 02-12.2018. години.doc

 

Извештај о квалитету амбијенталног ваздуха на територији града Ниша – 2018- 02

Извештај о квалитету амбијенталног ваздуха на територији града Ниша – 2018- 03

Извештај о квалитету амбијенталног ваздуха на територији града Ниша – 2018- 04

Извештај о квалитету амбијенталног ваздуха на територији града Ниша – 2018- 05

Извештај о квалитету амбијенталног ваздуха на територији града Ниша – 2018- 06

Извештај о квалитету амбијенталног ваздуха на територији града Ниша – 2018- 07

Извештај о квалитету амбијенталног ваздуха на територији града Ниша – 2018- 08

Извештај о квалитету амбијенталног ваздуха на територији града Ниша – 2018- 09

Извештај о квалитету амбијенталног ваздуха на територији града Ниша – 2018- 10

Извештај о квалитету амбијенталног ваздуха на територији града Ниша – 2018- 11

Извештај о квалитету амбијенталног ваздуха на територији града Ниша – 2018- 12

Ниш 2018 02

Ниш 2018 03

Ниш 2018 04

Ниш 2018 05

Ниш 2018 06

Ниш 2018 07

Ниш 2018 08

Ниш 2018 09

Ниш 2018 10

Ниш 2018 11

Ниш 2018 12


Аеро Град Ниш Мапа.pdf

Извештај о квалитету амбијенталног ваздуха на територији града Ниша – 2017 – 01.pdf
Извештај о квалитету амбијенталног ваздуха на територији града Ниша – 2017 – 02.pdf
Извештај о квалитету амбијенталног ваздуха на територији града Ниша – 2017 – 03.pdf
Извештај о квалитету амбијенталног ваздуха на територији града Ниша – 2017 – 04.pdf
Извештај о квалитету амбијенталног ваздуха на територији града Ниша – 2017 – 05.pdf
Извештај о квалитету амбијенталног ваздуха на територији града Ниша – 2017 – 06.pdf
Извештај о квалитету амбијенталног ваздуха на територији града Ниша – 2017 – 07.pdf
Ниш 2017 01.xls
Ниш 2017 02.xls
Ниш 2017 03.xls
Ниш 2017 04.xls
Ниш 2017 05.xls
Ниш 2017 06.xls
Ниш 2017 07.xls

aeroizvgod 2016 i 2017.doc

GRAD NIS-GODISNJI-2016-17.xls


 

item

din.