Обавештење о обавези годишњег извештавања за Локални регистар извора загађивања        ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ АЕРОЗАГАЂЕЊА У ГРАДУ НИШУ        Извештај о реализацији Програма чишћења и уређења дивљих депонија на територији града Ниша у 2019.години        Обавештење       

1.       Програм

2.       Квалитет ваздуха

3.       Квалитет површинских вода

4.       Бука у животној средини

5.       Аерополен

6.       Масена активност радионуклеида

7.       Испитивање загађености земљишта

8.       Нејонизујуће зрачење у ВФ подручју

item

din.