Обавештење о обавези годишњег извештавања за Локални регистар извора загађивања        ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ АЕРОЗАГАЂЕЊА У ГРАДУ НИШУ        Извештај о реализацији Програма чишћења и уређења дивљих депонија на територији града Ниша у 2019.години        Обавештење       

2019. година

Праћење нивоа комуналне буке на територији града Ниша-2019 01

Праћење нивоа комуналне буке на територији града Ниша-2019 02

Праћење нивоа комуналне буке на територији града Ниша-2019 03

Праћење нивоа комуналне буке на територији града Ниша-2019 04

Праћење нивоа комуналне буке на територији града Ниша-2019 05

Праћење нивоа комуналне буке на територији града Ниша-2019 06

Праћење нивоа комуналне буке на територији града Ниша-2019 07

Праћење нивоа комуналне буке на територији града Ниша-коначни


2018. година

Извештај о континуираном дуготрајном мониторингу стања нивоа комуналне буке за месец – мај

Праћење нивоа комуналне буке на територији града Ниша-Коначни Извештај 2017-2018

Праћење нивоа комуналне буке на територији града Ниша-2018 01

Праћење нивоа комуналне буке на територији града Ниша-2018 02

Праћење нивоа комуналне буке на територији града Ниша-2018 03

Праћење нивоа комуналне буке на територији града Ниша-2018 04

Праћење нивоа комуналне буке на територији града Ниша-2018 05

Праћење нивоа комуналне буке на територији града Ниша-2018 06

Праћење нивоа комуналне буке на територији града Ниша-2018 07

Праћење нивоа комуналне буке на територији града Ниша-2018 11

Извештај о континуираном дуготрајном мониторингу стања нивоа комуналне буке 2018 01

Извештај о континуираном дуготрајном мониторингу стања нивоа комуналне буке 2018 02

Извештај о континуираном дуготрајном мониторингу стања нивоа комуналне буке 2018 03

Извештај о континуираном дуготрајном мониторингу стања нивоа комуналне буке 2018 04

Извештај о континуираном дуготрајном мониторингу стања нивоа комуналне буке 2018 05

Извештај о континуираном дуготрајном мониторингу стања нивоа комуналне буке 2018 06

Извештај о континуираном дуготрајном мониторингу стања нивоа комуналне буке 2018 07

Извештај о континуираном дуготрајном мониторингу стања нивоа комуналне буке 2018 08

Годишњи извештај о континуираном дуготрајном мониторингу стања нивоа комуналне буке септембар 2017 август 2018

 

 


2017. година

Извештај о континуираном дуготрајном мониторингу стања нивоа комуналне буке за месец – септембар

Извештај о Континуираном дуготрајном мониторингу стања нивоа комуналне буке за месец – октобар

Извештај о континуираном дуготрајном мониторингу стања нивоа комуналне буке за месец – новембар

 

item

din.