Обавештење о обавези годишњег извештавања за Локални регистар извора загађивања        ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ АЕРОЗАГАЂЕЊА У ГРАДУ НИШУ        Извештај о реализацији Програма чишћења и уређења дивљих депонија на територији града Ниша у 2019.години        Обавештење       

Извештај испитивања површинских вода  - четврто узорковање- децембар месец

Извештај о праћењу квалитета површинских вода на територији града Ниша за 2019-2020 годину III УЗОРКОВАЊЕ

Извештај о праћењу квалитета површинских вода на територији града Ниша за 2019-2020 годину II УЗОРКОВАЊЕ

Извештај о праћењу квалитета површинских вода на територији града Ниша за 2019-2020 годину I УЗОРКОВАЊЕ

Завршни извештај о праћењe квалитета површинских вода на територији Града Ниша за 2018-2019. годину

Извештаје о праћењу квалитета површинских вода на територији града Ниша за 2018-2019 годину VII УЗОРКОВАЊЕ

Извештај о праћењу квалитета површинских вода на територији града Ниша за 2018-2019 годину VI УЗОРКОВАЊЕ

Извештај о праћењу квалитета површинских вода на територији града Ниша за 2018-2019 годину V УЗОРКОВАЊЕ

Извештај о праћењу квалитета површинских вода на територији града Ниша за 2018-2019 годину IV УЗОРКОВАЊЕ

1)      Извештаје о праћењу квалитета површинских вода на територији града Ниша за 2018-2019 годину II УЗОРКОВАЊЕ

2)      Извештаје о праћењу квалитета површинских вода на територији града Ниша за 2018-2019 годину I УЗОРКОВАЊЕ

Извештај о праћењу квалитета површинских вода на територији града Ниша за 2018-2019 годину III УЗОРКОВАЊЕ

Извештај о праћењу квалитета површинских вода на територији града Ниша за 2017-2018 годину III УЗОРКОВАЊЕ

Извештај о праћењу квалитета површинских вода на територији града Ниша за 2017-2018 годину II УЗОРКОВАЊЕ

Извештај о праћењу квалитета површинских вода на територији града Ниша за 2017-2018 годину I УЗОРКОВАЊЕ

Извештај о праћењу квалитета површинских вода на територији града Ниша за 2017-2018 годину

Праћењe квалитета површинских вода на територији Града Ниша за 2016/2017. годину- Коначни Извештај

Извештај о праћењу квалитета површинских вода 2018 02

Извештај о праћењу квалитета површинских вода 2018 04

Извештај о праћењу квалитета површинских вода 2018 05

Извештај о праћењу квалитета површинских вода 2018 06

Извештај о праћењу квалитета површинских вода 2017 11

Извештај о праћењу квалитета површинских вода 2017 12

item

din.