Обавештење о обавези годишњег извештавања за Локални регистар извора загађивања        ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ АЕРОЗАГАЂЕЊА У ГРАДУ НИШУ        Извештај о реализацији Програма чишћења и уређења дивљих депонија на територији града Ниша у 2019.години        Обавештење       
21.11.2019

Извештај о реализацији Програма чишћења и уређења дивљих депонија на територији града Ниша у 2019.години

Дивље депоније су нелегална одлагалишта разноврсног отпада, која стихијски настају на неуређеним и другим површинама на јавном простору, најчешће непосредно поред пута у близини насељених места или уз корита река. Овакве депоније нису ограђене, тако да се на њима често могу видети животиње, птице, глодари и инсекти што указује на непостојање заокруженог система управљања отпадом, на несавесно поступање власника отпада и на недовољан број санитарних депонија као и на опасност  која се огледа у могућности ширења инфекција,те се као последица може јавити и контаминација хране.

На овим местима се често дешавају и пожари, што је додатна опасност по здравље људи и читавог околног природног окружења, услед ширења токсичних материја, које се могу наћи у диму отпада који гори. Такође емитују се и непријатни мириси, који имају значајан утицај на квалитет живота у непосредној али и даљој околини дивљих депонија.

У циљу смањења загађења животне средине штетним материјама које са дивљих „одлагалишта“ отпада доспевају у ваздух, земљиште, површинске и подземне воде, и у циљу заштите и очувања здравља људи, флоре и фауне, као и побољшања визуелног изгледа насеља, Градска управа Града Ниша - Секретаријат за заштиту животне средине, спровела је  Програм чишћења и уређења дивљих депонија на територији града Ниша.

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној, дана 17. 04. 2019. године, донело је наведени Програм, на основу Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр.76/09 и 104/18) и члана 2. и 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр.1/13, 95/16, 98/16, 124/16 и 144/16), на седници одржаној, дана 17. 04. 2019. године.

Током месеца јула, августа и септембра Програм је реализован у целости, у сарадњи са ЈКП „Медиана“ Ниш, које има искључиво право обављања делатности управљања комуналним отпадом, у складу са Одлуком о оснивању ЈКП „Медиана“ Ниш („Службени лист Града Ниша“, бр.143/16) и треба да доведе до трајног решења овог проблема.

Очишћене су и уређене 44 дивље депоније. Око 3560 m3 отпада са ових површина је сакупљено,  одвежено   на депонију „Бубањ“ , терен изравнат а предвиђено је и редовно контролисање очишћених и уређених локалитета како би се на време реаговало, у циљу спречавања настајања истих и нових дивљих депонија

 

Преглед локација по општинама града Ниша:

 

ГРАДСКА   ОПШТИНА   ЦРВЕНИ   КРСТ

1.

Иза Тврћаве, поред пута, (иза бедема према хиподрому), к.п. бр.1943 КО Ниш – Ц. Крст

2.

Моравска улица – ново изграђени део према насељу Шљака)

3.

Чамурлија – поред гробља и поред спортских терена

4.

Доњи Комрен – Јадранска улица (од пасареле према касарни Мија Станимировић)

5.

Втриште – центар села, (сточна пијаца) и поред ауто пута

6.

Хум – пут према гробљу и  пут за Бреницу

7.

Доња Трнава – Мушина бара –   поред атарског пута

8.

Поред атарског пута који повезује Поповац и Трупале

9.

Горњи Комрен – Слатина и две депоније на путу за гробље

10.

Булевар Николе Тесле  – иза Еко пумпе

11.

Овчепољска улица

ГРАДСКА   ОПШТИНА   ПАЛИЛУЛА

12.

Према Поповцу

13.

Ул. Ивана Милутиновића – ка  Леденој Стени

14.

Мраморски мост

15.

Пут за Доње Власе

16.

Село Доње Међурово

17.

Село Габровац

18.

Село Горње Међурово

19.

Село Крушце

20.

Село Крушце – село Лалинац

21.

Село Лалинске Појате

22.

Село Мрамор

23.

Стари Вулкан – поред Нишаве

24.

Суви До –  сеоско гробље

25.

Ивана Милутиновића – код топола

ГРАДСКА   ОПШТИНА   ПАНТЕЛЕЈ

26.

Стари пут за Малчу – од Сврљишког пута – Митке месара)

27.

Пасјача, од школе према западу, уз атарски пут

28.

Пасјача од школе према Ореовцу уз асфалтни пут,  лева страна

29.

Од Малче пут – скретање за атарски пут ка надвожњаку ауто пута

30.

Од Горње Врежине надвожњак према мосту изнад Нишаве (број 6)

31.

Доња Врежина – подвожњак, атарски пут са леве стране

32.

Матејевачка петља атарски пут, источно

33.

Пут од Горњег Матејевца према пећини

34.

Испред пружног прелаза према Горњем Матејевцу са десне стране

35.

Матејевачка петља –  стара деоница пута

36.

Атарски пут, северно од ауто пута и од подвожњака западно

37.

Атарски пут уз Кнезселски поток – викенд насеље

ГРАДСКА   ОПШТИНА   НИШКА   БАЊА

38.

Н.М. Никола Тесла, ул. Авноја  (крај улице)

39.

Н.М. Никола Тесла, ул. Јована Цвијића, (крај улице)

40.

Н.М. Никола Тесла, код основне школе

41.

Нишка Бања, Трг Републике, ка Тошкетовом споменику (код потпорног зида)

42.

Нишка Бања, ул. Тошкетова, (почетак улице са леве стране)

43.

Нишка Бања – стазе здравља

44.

Лазарево село – аутобуско стајалиште, искључење за село

 

item

din.