Обавештење        Обавештење        Обавештење        Обавештење       

 

0 Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2020. године

1 Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2020. године

2 Програм контроле квалитета ваздуха на територији граада Ниша за 2021. годину

3 Програм озелењавања и уређења дворишта школских и предшколских установа 2019

4 Програм очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине на јавним површинама на територији града Ниша 2019.-2020.

5 Програм спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2020. годину

6 Програм чишћења и уређења дивљих депонија на територији града Ниша 2020

7 Програма контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2021. годину

8 Уговор о набавци услуге континуираног одржавања и иновирања Интеренет презентације Секретаријата за заштиту животне средине 2019_2020

 

item

din.